Ticari Tim Kurucu Üyeler - www.TicariTim.com

TicariTim.com
Bilgi ve Paylaşım Platformu
İçeriğe git

İcra Kurulu:

İcra kurulumuz, Ticari Tim'in kuruluşundan beri hedefler, oluşum, komitelerin oluşturulması gibi pekçok konuda başkanlık yapmış, ardından bu görevleri doğrudan komitelere bırakmıştır.
En son son karar verme mekanizması olarak yazılı olmayan kurallar ve anlaşmazlıklarda başvurulacak mercidir.

ÜYELER:

·        Avni Sağlam – Kurucu / Onursal Başkan

·        Gönül Apçaalı  - Kurucu Üye

·        Niyazi Özözen – Kurucu Üye

·        Hakan Şengül  - Kurucu Üye
 
·        Bora Güçmen - Kurucu Üye

TicariTim.Tigader
Marka farkı gözetmeksizin, Ticari Gayrimenkul Danışmanları (TİGADA) tarafından kurulmuş bir platformdur.
Amacımız Türkiye'de ticari gayrimenkul çalışanları bir araya getirerek;
  • Bilgi paylaşımı
  • Portföy paylaşımı
  • Eğitim ve toplantılarla doğrudan bilgiye erişim.
amaçlarını gütmektedir.

Web Sitemiz

Tigader.Org.TR

www.ticaritim.com

İçeriğe dön